Facebook
Twitter
Instagram
Ganga News
Feedback
Job Openings

Anaesthesia Fellowship Selected Candidates

SELECTED CANDIDATES 2021 FELLOWSHIP (6 Months) - PLASTIC - JAN 2022


S.No Name
1 Neha gautam wakode
2 DR SHWETHA M
3 Aakanksha Raval
4 Dr. DIVYA GARG
5 Dr.Navneeth A P
6 Dr Seema Chikkanagoudar
7 Jyoti Jalindar Dhawale



SELECTED CANDIDATES 2021 FELLOWSHIP (1 Year) - PLASTIC - JAN 2022



S.No Name
1 Divya Vasudevan
2 Dr Krithika R Iyer



SELECTED CANDIDATES 2021 FELLOWSHIP - ORTHO - JAN 2022 (ONE YEAR PROGRAM AORA)



S.No Name
1 Pradnya Gitesh Sawatkar
2 Navya Thota





SELECTED CANDIDATES 2021 FELLOWSHIP - ORTHO - JAN 2022 (6 MONTHS PROGRAM)


S.No Name
1 Riddhi Shah
2 Raunak Parida
3 Aswin R Krishnan
4 Remya R P
5 Hima Sharma
6 Sujitha Venkatesh
7 Chetana Vitthal Bhalerao
8 Sita Mukkavilli
9 Sanjana Suresh Pai
10 Priyadharsini S
11 Dr Ratna Pramod Gadkari
12 Akhil S
13 Sneha Chandankhede
14 B Pallavi
15 Monica Vulchi
16 Dr Shubha V Hegde
17 Dr Sakhi Sardeshpande
18 Sreevani Pandeti
19 Satheeskumar S
20 Dr. Surabhi Sharad Kashalkar
21 Shashank Vishnupant Chakkarwar
22 BHAVIKA SINGLA
23 Khriekuonuo Magdaline
24 ARUN GEORGE A